Санкциите за бракониерство ще бъдат увеличени четири пъти

Държавната горска агенция ресурси на Украйна е подготвила проект за съвместна заповед на Министерството на аграрната политика и Министерството на природните ресурси, осигуряване на значително увеличаване на наказанията за изчисляване на размера на обезщетението за вреди, причинени от нарушението в областта на лов и риболов законодателство.

Глобите бяха увеличени четири пъти. Например, Derzhlisagenstvo възнамерява да увеличи размера на възстановяването за незаконно добиване или унищожаване на един елк преди 80 000 UAH. (сега глоба 20 000 UAH.), европейски елени - до 60 000 UAH. (сега - 15 000 UAH.), елен забелязан - до 50 000 UAH., елени - до 40 000 UAH. (сега - 10 000 UAH.), сърните и муфлон - до 32 000 UAH. (сега - 8000 UAH.), Освен това размерът на глобите за незаконно производство или унищожаване на птици също ще бъде увеличен четирикратно.

Настоящите санкции за щети бяха одобрени през 2007 г. по заповед на Министерството на околната среда и Държавната комисия по горите, така че в момента те са остарели и трябва да бъдат преработени, тъй като не покриват разходите за възстановяване на природните ресурси.

Публикувайте Коментар