До 2020 г. Беларус ще увеличи износа на растителна продукция на 500 млн. Долара

До 2020 г. Беларус планира да увеличи износа на продукти от растителен произход за 500 милиона долара, заяви ръководителят на отдела за външноикономическа дейност на Министерството на земеделието и храните на Република Беларус, Алексей Богданов на 16 февруари. През 2016 г. износът на продукти от растителен произход достигна $ 380 милиона, а през 2020 г. страната трябва да постигне целта от $ 500 милиона. Това е амбициозна и трудна задача, но Беларус трябва да диверсифицира пазара, да задълбочи обработката на реколтата на индустрията и да намери нови стокови позиции за износ, каза А. Богданов.

През 2016 г. Беларус изнася хранителни продукти на стойност 4.16 млрд. Долара. Делът на растителната продукция е 9.1%.

Loading...

Оставете Коментар