През 2016-2017 години. Украйна намали доставките на пшеница в традиционните пазари за продажби

Според APK-Inform данни, през текущия сезон Украйна намали износа на пшеница в такива ключови пазари като Египет, Тайланд и Испания. Високите нива на световното производство на пшеница през 2016 г., причинени от развитието на ситуацията, което доведе до намаляване на цените на световния пазар до най-ниското ниво в последните 10-15 години, по-голяма конкуренция на чуждестранните пазари, както и значително намаляване на търсенето от страна на вносителите.

Така че, през първата половина на настоящия сезон, Украйна доставени 1,4 милиона тона пшеница в Тайланд, в сравнение с 1,6 милиона тона през същия период на 2015-2016 г., както и 276 хиляди тона - в Испания, в сравнение с 827 хиляди тона. В същото време, пшеница износ за Египет отказаха 1.06 милиона тона, в сравнение с 1,3 милиона тона, което се дължи на периодичните налагането и премахването на изискванията на страната за съдържанието нула на моравото рогче в пшеницата, както и засилената конкуренция от Русия ,