През януари 2017 г. Украйна значително увеличи износа на ленени семена

Според официалната статистика през януари 2017 г. Украйна изнася 12,3 хил. Тона ленено семе, увеличение от 55% в сравнение с декември 2016 г. (8 хил. Тона) и 3,8 пъти спрямо обема през януари 2016 г. (3 , 3 хил. Тона). Този износ достигна най-високото месечно ниво през последните 10 сезона.

През януари 2017 г. всички държави-големите вносителки са се увеличили обема на украинския маслодайна поръчки. В същото време, Турция показа най-значителен ръст (2,9 хиляди тона в сравнение с 88 тона през предходния месец, както и 42 тона през януари 2016 г.), че страната пострадаха на втора позиция в класацията на водещите вносители. Традиционно, Виетнам (6,1 хиляди тона, 5.3 тона и 2.2 тона, съответно) са останали в първа позиция.

Като правило, в продължение на 5 месеца от сезона 2016-2017 г. (от септември-януари), Украйна изнесени 33,8 хиляди тона ленено семе, което е с 50% повече в сравнение със същия период през 2015-2016. (22,6 хил. Тона).

Loading...



Оставете Коментар