Украйна трябва да създаде съвременни технологии в агро-промишления комплекс

Украински земеделци трябва да инсталира съвременни технологии в цялата производствена верига - от първоначалния производител до крайния потребител, на 22 февруари, заместник-министър на аграрната политика и храните на Украйна по европейска интеграция, Олга Trofimtseva.

Развитието на пазарите за продажби и насърчаването на износа на украински селскостопански продукти остава едно от основните насоки на работата на министерството. Посоката на износа на украинския аграрен сектор е решаващ фактор в краткосрочен и дългосрочен план, отбеляза Трофимцева. Според заместник-министъра е необходимо да се работи за увеличаване на обема на производство на преработени продукти с добавена стойност в структурата на външната търговия. По този начин създаването на нови технологии в областта на първичната преработка и съхранение е един от най-необходимите инструменти.

Loading...Оставете Коментар